Kerkdiensten Omrop Fryslân in februari vanuit de Kruiskerk!

Omrop Fryslân zendt in februari vier kerkdiensten uit, vanuit de Kruiskerk Burgum.

De Protestantse Gemeente Burgum verzorgt de diensten van 7 en 14 februari. De voorbereidingen zijn in volle gang. Ondanks de beperkingen van de lock-down wordt er enthousiast en met een creatieve mind-set gewerkt aan de invulling van deze diensten. Alle diensten worden om 10.00 uur uitgezonden door Omrop Fryslân. Van harte welkom!

Onderstaand een overzicht van alle diensten:

Zondag 7 februari
Protestantse Gemeente Burgum: ds. Henk-Jan de Groot

Zondag 14 februari
Protestantse Gemeente Burgum: ds. Reinier Tuitman

Zondag 21 februari
RK Parochie Sint Martinus: pastor P. Verheijen

Zondag 28 februari
Vrij Evangelische Gemeente: mevr. Froukje Wesseling