Bloemschikking eeuwigheidszondag

De toelichting van de liturgische bloemschikking leest u hieronder

Eeuwigheidszondag in coronatijd
Zondag 22 november was er een bijzondere en aangepaste eeuwigheidszondag viering. Familieleden waren aanwezig om hun dierbaren te gedenken en konden een kaarsje aansteken. Er waren twee diensten in de Kruiskerk en één in De Ikker. In beide kerken was er een liturgische bloemschikking, steentjes met de namen van de overledenen en een kaarsje om aan te steken.

Toelichting liturgische bloemschikking

Als titel kreeg de schikking mee: licht, hoop en vertrouwen. 
Centraal in het stuk staat de witte kaars, waarvan het licht is ontstoken aan de paaskaars. Het is een teken van Gods aanwezigheid in ons midden. Van daaruit zorgen linten in verschillende tinten groen en wit voor de verbinding met de steentjes en bijbehorende lichtjes.  Zo hebben we het afgelopen jaar onze overleden geliefden en gemeenteleden toevertrouwd aan het Licht van Christus.
De witte bloemen verwijzen ook naar dat Licht en willen ons tegelijkertijd troosten met hun schoonheid. Groen is de kleur van de hoop. Het groen omlijst en ondersteunt de witte bloemen en beide kleuren komen terug in het lint. De strengen groene klimop symboliseren Gods trouw. Wij leven vanuit de hoop en het vertrouwen dat God met ons meegaat op onze verdere levensweg.

De liturgische bloemschikgroep