Concertcommissie

De Protestantse gemeente te Burgum heeft een concertcommissie in het leven geroepen, met als taak:

  • Het organiseren van concerten in de kerkgebouwen (De Kruiskerk en De Ikker) van de Protestantse gemeente te Burgum. Vanuit de missie van de Protestantse gemeente om niet alleen naar binnen gericht te zijn, maar als kerk ook bij te dragen aan de dorpsgemeenschap en muzikale activiteiten te organiseren voor iedereen;
  • Het bieden van een breed aanbod aan kwalitatief verantwoorde (klassieke) concertenl
  • Het bijdragen aan het culturele klimaat in het dorp en de burgerlijke gemeente.

De concertcommissie heeft een eigen website.