Nieuwjaarsdag ochtendgebed

Het Nieuwjaarsdag ochtendgebed is op woensdag 1 januari 2014 om 10.00 uur in De Ikker.

De liederen, die dan op de liturgie staan, komen uit het Nieuwe Liedboek.

Omdat er tijdens dat ochtendgebed geen beamerbediening plaatsvindt, verzoeken wij u uw eigen Nieuwe Liedboek mee te nemen.

Het beamerteam.

 

Plaatje?