Kerkblad Underweis

Overzicht data kopijavond, uitgave kerkblad en indeling typistes 

Data  kopij-avond

2017

Uitgave kerkblad

2017

11 januari

 20 januari

8 februari

17 februari

8 maart

17 maart

5 april

14 april

10 mei

19 mei

 7 juni

16 juni

26 juli

4 augustus

6 september

15 september

4 oktober

13 oktober

8 november

17 november

6 december

15 december

 Contactgegevens  en taakverdeling redactieleden:

  1. Marja Pot, secretaresse, Kolfbaan 3,  tel. 464304

    Kerkdiensten, roosters, colofon
  1. Tineke van der Leest

  2. Henriëtte Schievink

  3. Ernst Paul Paans, algemeen lid,  Kwekerstrjitte 3,  tel. 843687

Jeugdnieuws, verenigingsnieuws, andere berichten, ingezonden stukken