De Goede Week vieren

De Goede Week wordt ingezet met de dienst van Palmpasen op zondag 25 maart, de zogenoemde Palmzondag.
In die week tot en met het Hoogfeest van Pasen vieren we de kern van het christelijk geloof, in het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus.
Op Palmzondag vieren we de dienst in de eigen kerken. 
De 40-dagentijd gaat dan de laatste week in, de Goede of Stille week, een week van inkeer en reflectie.
De verschillende vieringen in Burgum nodigen ons daartoe uit.

maandag 26 maart avondgebed in de St. Martinuskerk 19.00-19.30 uur
dinsdag 27 maart avondgebed in de Kruiskerk 19.00-19.30 uur
woensdag 28 maart avondgebed in kapel Blijenhof 19.00-19.30 uur, aansluitend wordt de film Ida vertoond. Ida is een ontroerend, indringend, intiem en bedachtzaam drama, waarin de stilte overheerst. Een ontroerend pleidooi voor het leven; hoe gruwelijk dat soms ook is.

We nodigen u allen uit één of meerdere vespervieringen bij te wonen, bijzondere vieringen om elkaar ook in het diepste van het geloof in herkenning te ontmoeten. Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Paasnacht en 1e Paasmorgen zijn er vieringen in de eigen kerken en op 2e Paasmorgen hebben we een gezamenlijk Paasontbijt, maar daarover later meer.

RvK, Burgum

(R.K. Parochie, Protestantse Gemeente Burgum, Vrije Evangelische Gemeente en Doopsgezinde Gemeente Veenwouden e.o.)