Geslaagde kerststallen expo “Fan Stjer nei Stâl”.

De opening was al op zaterdagavond 15 december en startte in het nabije Observeum, museum en sterrenwacht. Hier vertelde bij een video vertoning de sterrenkundige Hans Molema over “De ster van Bethlehem”. Deze zou rond of na het geboortejaar van Jezus, zo’n 2000 jaar terug, een extra heldere  ster zijn geweest , veroorzaakt  door een in dezelfde lijn staande combinatie van twee hemellichamen.

De ongeveer 45 bezoekers gingen  daarna  kerstliederen zingend en verlicht via de Kerklaan naar de Kruiskerk. Hier werden ze verwelkomd door muziek van de fluitblazers “Can Amore” o.l.v. Ep Willems. Na een begroeting door Taeke Doevendans eneen kort muzikaal optreden was het woord aan de exposant Jelkje Kloosterman. Die vertelde over haar passie: het verzamelen  van kerststallen.Nu zo’n 200 stuks, teveel om hier allemaal te tonen.

Zij heeft ze hetliefst uit allerlei landen en van divers materiaal. Zo kan het een kerststal  van hout zijn uit Beieren, van afval uit Biafra, van klei en kalebassen van Inca’s uit Zuid Amerika, van papier mache, stro  of aardewerk. Verzameld vanuit alle delen van de wereld, of gewoon gekocht op een rommelmarkt. Als het maar een kerststal tafereel weergaf. De oorsprong is overigens niet vanuit de geboorteplaats Bethlehem en de tijd van Jezus, aldus Jelkje. De invoering wordt toegeschreven aan Franciscus van Assisi, die in 1223 in het Italiaanse Greccio een levende kersstal liet inrichten. Compleet met levende have, zoals de os, de ezel, de schapen en natuurlijk de Wijzen op kamelen met geschenken. Toentertijd  niet ongebruikelijk om de ongeletterde bevolking het kerstverhaal te verduidelijken.

Na de uitleg nam ze de bezoekers mee om rond te gaanlangs de stalletjes, desgewenst vragen beantwoordend,  met kerstmuziek van de blazers op de achtergrond.

Daarna hebben velen vanaf 15 december tot 6 januari deze uitstalling nogkunnen bezichtigen.

Een mooi initiatief, waarvoor uiteraard  vooralde meeste dank  is verschuldigd aan Jelkje, maar ook aan verteller Hans, de Dorpsgidsen van het Observeum, de fluitisten “Con Amore”, koster Cor en de “Open Kerk” dames.

CH 2018 begon in Burgum op 26 januari klokken luidend en verhalend  in Kruiskerk en Observeum en sluit hier nu ook passend  af. In de geest zo als bedoeld: van ‘mienskip’ en ‘ferbynt’.