Symbolische bloemschikking veertigdagentijd

11 maart


Behorende bij Joh. 6: 4-15, Ik geef je te eten.

 Het licht van Pasen breekt door. We zijn halverwege de veertigdagentijd, vandaar dat vandaag de kleur paars is veranderd in rose. We zien het terug in de rose doek en ook in de tere voorjaarsbloesem.
Verder zien we in deze schikking een heel brood op de voorgrond en een in stukken gebroken brood.
Klaar om rondgedeeld te worden. Jezus deelde brood en vis uit aan de menigte in het glooiende landschap van Galilea. Er was meer dan genoeg voor iedereen.
Op de achtergrond nog steeds het hart, als symbool van onvoorwaardelijke liefde.
Ook de amaryllisbol doet nog mee in haar zoektocht naar het licht.

4 maart

Behorende bij Joh. 2: 13-22, “Bij mij kun je thuis zijn”. 

Veeg de rommel maar aan de kant,
alles wat er niet toe doet.
Maak ruimte voor wat werkelijk van waarde is
en niet voor geld te koop.
Ruimte voor groeikracht in jezelf en vanuit jezelf.
Zoals de amaryllisbol,
die steeds meer het donker openbreekt
op zoek naar het licht.

25 februari 

De stenen verbeelden de woestijn en de berg Tabor, waar een verbinding wordt gelegd met het Licht van de Eeuwige.
Goud staat voor het goddelijke, verbeeld door de gouden stof.
Zien, soms even. Even zien we licht, vlagen van visioen en droom. We worden even opgetild.  Dit wordt verbeeld in de gele bloempjes van de winterjasmijn.
De belofte van leven wordt al zichtbaar in de amaryllusbol.

18 februari 

Centraal staat het hart, als symbool voor Gods onvoorwaardelijke liefde.
De opstelling is verder sober: Een glazen schaal gevuld met zand, verwijst naar de woestijn, waar Jezus zich terugtrok.
Het is een geïsoleerde plek, verbeeld  door de opstaande rand van de schaal. Even afgesloten van de wereld zijn……..
Het geheel rust op een jutelap,teken van inkeer.
De amaryllisbol lijkt dood, maar draagt een belofte van leven in zich.