Historisch boekje Kruiskerk

Van Sint Maartens- en Kruiskerk - Sjaak Beek, over de geschiedenis van de Kruiskerk te Burgum.

Uitgave: Protestantse Gemeente Burgum i.s.m. Stichting Streekmuseum-Volkssterrenwacht  te Burgum.

Het boekje heeft 34 pagina's, kost € 5,- en is verkrijgbaar:

- Elke woensdagmiddag van 15.00-17.00 uur in de Kruiskerk tijdens Open Kerk,

- of bij Sjaak Beek, Renbaan 1, Burgum

- of te bestellen door het overmaken van € 5.00 + € 2,34 op NL 54 ABNA 0469 3066 37 t.n.v. J. Beek o.v.v naam + adres


De opbrengst is voor commissie Tsjerkepaad Burgum en commissie Open Kerk van de Kruiskerk.