OpenKerk 

OpenKerk houdt in dat de Kruiskerk elke woensdagmiddag van 15 tot 17 uur geopend is.

Het is gebleken dat OpenKerk in een zekere behoefte voorziet: het aantal bezoekers van de kerk op woensdagmiddag neemt toe. Veelal wordt eerst het kerkhof bezocht, daarna de kerk voor een stiltemoment, een gesprekje, voor het aansteken van een kaarsje of gewoon even zitten. 

In onze drukke, gehaaste  maatschappij  is de sfeervolle Kruiskerk een goede locatie, waar een ieder de gelegenheid heeftom zich even terug te trekken of om zich een moment te bezinnen. 

Iedereen van harte welkom! 

Werkgroep OpenKerk

Sjaak Beek tel. 462900

Anneke Hietkamp tel. 463979