Vieringen Stille Week

Voorgangers in alle vieringen in de Stille Week en op Paaszondag zijn mevr. Anneke van der Kooi en ds. Henk-Jan de Groot.

Witte Donderdag:
19.30 uur met medewerking van Dick Rusticus-zang

Goede Vrijdag:
19.30 uur met medewerking van Mirjam de Groot-zang

Stille Zaterdag:
22.00 uur

Paaszondag:
10.00 uur met medewerking van Meya Bosma en Baukje de Graaf- zang

Alle vieringen kunt u volgen via www.kerkomroep.nl en RTV kanaal30

Communicatieteam

In de Protestantse Gemeente Burgum is een communicatieteam actief.

Dit team geeft uitvoer aan het door de Kerkenraad in april 2016 vastgestelde communicatiebeleid.

In het communicatiebeleid wordt de interne en externe communicatie beschreven. Dit beleid sluit aan bij het Beleidsplan en de strategie van de Protestantse Gemeente Burgum.

Het beleidsstuk geeft het kader aan waarbinnen de communicatie in afspraken is vastgelegd, zodat alle geledingen vanuit de zelfde principes communiceren.

(meer…)